Qibray, Toshkent, Zangiota tumаnlaridagi mahalla qo'mitalarining kam ta'minlangan oilalar xaqidagi bergan ma'lumotlari asosida "Musaffo Obi Hayot" MCHJ ushbu oilalarga beg'araz yordam sifatida suv o'lchagichlar qo'yib bermoda.

По данным представителей махилинских комитетов о малоимущих семьях со стороны ООО "Мусаффо оби хаёт" в качестве безвозмездной помощи проводится установка счетчиков холодной воды В Кибрайском, Ташкентском и Зангиатинском районах Ташкентской области.